Запознај ги убавините на Струга!

Пронајди прекрасни места за престој, храна и забава!

За што сте заинтересирани? Разгледајте ги понудите кои нашите пријатели и партнери ги имаат понудено за нашиот град.

Погледнете како работиме ние Откријте како работи StrugaDenes.mk и што се сакаме да прикажеме на Вас за Струга.

Бизнис информатор
Идеата да се претстави Струга на пошироката публика со нејзините туристички и угостителски капацитети, како во Македонија така и во светот.
Знаменитости
Претставување на културно и историските знаменитости на Струга и нивното настанување и постоење во историјата.
Култури
Во Струга живеат повеќе националности, наша цел е да ги прикажеме повеќето култури кои ги негуваат сите националности кои живеат во Струга.